Δημοσιεύτηκε στις 04-Aug-2020

Ιάκωβος Σούσης Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Ιατρός Αναπαραγωγής

New male fertility test offers clarity for couples struggling to conceive.

Infertility affects 10% to 15% of couples globally, and while often viewed as a women’s health problem, men contribute to around half of the cases.

A new male fertility test based on Cornell research could help predict which men might need treatment and which couples might have success with different forms of assisted reproduction.

“The ‘Cap-Score‘ test is designed to provide information on the man’s fertility that they never had before,” said Dr. Alexander Travis, professor of reproductive biology at the Baker Institute for Animal Health and the test’s inventor.
Επικοινωνήστε μαζί μας
Το μήνυμα στάλθηκε. Θα σας απαντήσουμε σύντομα.