Δημοσιεύτηκε στις 15-Jul-2020

Ιάκωβος Σούσης Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Ιατρός Αναπαραγωγής

Female hormone in hair could predict response to ovarian stimulation for IVF


Female hormone in hair could predict response to ovarian stimulation for IVF
The prospect of a non-invasive test of ovarian reserve is a little closer following results from a study showing that measurement of a fertility hormone can be accurately taken from a sample of human hair.

Anti-Mullerian hormone — or AMH — has become a key marker in the assessment of how women may respond to fertility treatment.

The hormone is produced by small cells surrounding each egg as it develops in the ovary, and is thus seen as a measure of ovarian reserve. Although studies have not correlated AMH levels to a reliable chance of live birth (nor to forecasting the time of menopause), AMH measurement has become an intrinsic marker in assessing how a patient will respond to ovarian stimulation for IVF — as a normal responder, poor responder (with few eggs), or over-responder (with many eggs and a risk of ovarian hyperstimulation syndrome, OHSS).
Επικοινωνήστε μαζί μας
Το μήνυμα στάλθηκε. Θα σας απαντήσουμε σύντομα.